Izvēlne Aizvērt

Piegādes nosacījumi

Saņemt pasūtījumu pie mums

 • Sēļu iela 10, Mārupe
 • Darba laiks no 9:00 – 18:00, izņemot sestdienas, svētdienas un brīvdienas
 • Klientu autostāvvieta teritorijā
 • Bez papildu samaksas
 • Atkarībā no izvēlētā produkta/-iem, saņemt varēs 1-8 nedēļu laikā
 • Par pasūtījuma atrašanos uz vietas tiks izsūtīts paziņojuma e-pasts uz rēķinā norādīto adresi

Saņemt pasūtījumu ar kurjeru uz norādīto adresi vai uz tuvāko pasta nodaļu

 • Piegādes izmaksas var atšķirties atkarībā no izvēlētā pasūtījuma satura un katram izvēlētajam produktam var būt sava piegāde
 • Pasūtījums tiek apstrādāts līdz 3 darba dienu laikā
 • Piegāde 1-8 nedēļu laikā
 • 1-10 dienas pirms pasūtījuma paredzētās piegādes tiks izsūtīts paziņojuma e-pasts uz rēķinā norādīto adresi

Preču atgriešanas un naudas atmaksa

Iepērkoties TrafoNet SIA interneta veikalā, Jums ir tiesības atgriezt pirkumu 14 dienu laikā, no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā.

Atteikuma tiesību izmantošana termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pasūtījums iegūts valdījumā. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī Jums ir pienākums pārliecināties vai tā pilnībā atbilst pasūtījuma aprakstam – modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.

Ja Jūs vēlaties atgriezt preci, Jums ir jāinformē mūs, nosūtot produkta atgriešanas veidlapu, ne vēlāk kā 14 dienas pēc preces saņemšanas. Termiņš ir ievērots tad, ja preces tiek nosūtītas pirms 14 kalendāro dienu perioda beigām.

Atgriešanas veidlapu jūs atradīsiet šeit.

Ja Jūs izvēlaties atgriezt preci, Jūsu pienākums ir sazināties ar transporta uzņēmumu (kurjeru) un apmaksāt produktu atgriešanas transporta izmaksas.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav saskaņā ar labas pārvaldības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu.

Prece jāatgriež tās oriģinālajā iepakojumā. Nesabojāts, oriģinālais iepakojums veido nozīmīgu produkta vērtības daļu un uz tā ir norādīta arī svarīga informācija saistībā ar jūsu produkta atgriešanu.

Ja Jūs izvēlaties atgriezt preci, saņemot preci, Jūs ar to varat rīkoties tikai tādā veidā, kā tas ir nepieciešams, lai noteiktu produktu veidu, produktu iespējas un to funkcionēšanu.

Atgriešanas process

Ja izvēlaties atgriezt produktus, Jums ir:

 • Jāaizpilda atgriešanas pieteikumu (prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu) un tas jānosūta mums. Pieteikumā jānorāda:
  • prasījuma pieteikuma adresāta (pārdevēja) nosaukumu
  • patērētāja (prasījuma pieteicēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi
  • prasījuma pieteikumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas (prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju)
  • prasījuma pieteikuma iesniegšanas datumu
  • jāieraksta preces nosaukums, kuru vēlaties atgriezt
  • prasījuma pieteikumu paraksta patērētājs (pieteicējs) vai tā pārstāvis. Ja prasījuma pieteikumu paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību
 • Jāpārliecinās, ka produkti, kurus atgriežat, ir droši iepakoti oriģinālajā iepakojumā. Prece jāatgriež oriģinālajā iepakojumā
 • Jāuzlīmē atgriešanas etiķeti uz katras kastes, kuru atgriežat. Ja jums nav pieejams printeris, jūs varat uzrakstīt etiķetes ar roku. Neaizmirstiet uzrakstīt sūtītāja informāciju uz etiķetēm. Pārliecinieties, lai uz katras kastes būtu viena etiķete, pretējā gadījumā mēs nespēsim identificēt sūtījumu. Lūdzam uzrakstīt arī katras kastes kārtas skaitli un kopējo kastes skaitu uz katras etiķetes. Piem., Kaste Nr. 1/3, 2/3 un 3/3
 • Jāsazinās ar transporta uzņēmumu un jāapmaksā produktu atgriešanas transporta izmaksas. Mēs nepieņemam atpakaļ sūtījumus, kuri ir pieteikti ar “Apmaksa pēc piegādes”. Iesakām iegādāties transporta apdrošināšanu, jo Jūs esat atbildīgi par produktiem līdz brīdim, kamēr mēs tos saņemsim. Tāpēc saglabājiet savu pasta kvīti un/vai sūtījuma uzskaites vai izsekošanas numuru
 • Prece jānogādā uz mūsu biroju: TrafoNet SIA, Mārupes nov., Mārupe, Sēļu iela 10, LV-2167

TrafoNet SIA nepieņem atpakaļ tādu preci, kura ir bezatbildīgi vai slikti iepakota, lietota, sabojāta, nepilnīga un kuru, dēļ bojājumiem, nebūs iespējams pārdot.

Naudas atmaksa

Pēc atgrieztā produkta saņemšanas, mēs pārbaudīsim, vai preces vērtība nav samazinājusies, un pēc tam mēs izmaksāsim summu, atbilstoši atgrieztās preces stāvoklim (vērtībai).

Nauda tiks atgriezta tādā pašā maksājuma veidā, kādu izmantojāt, iegādājoties produktus. Iemaksātais naudas avanss pirms preces saņemšanas, ja tāds ir veikts, tiks atgriezts, ja prece neatbilst aprakstam. Šādā gadījumā prece netiek nodota pircējam. Ja prece atbilst aprakstam, bet pircējs atsakās to pieņemt, tad naudas avanss netiek atgriezts.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, kā arī pircējs var zaudēt pirkuma summu daļēji vai pilnībā, ja preču vērtības krišanās ir saistīta ar, piem.:

 • Prece nav iepakota
 • Trūkst vai ir sabojāts oriģinālais iepakojums
 • Prece ir lietota
 • Prece ir bojāta laikā, kad tā bija Jūsu īpašumā
 • Jūs esat rīkojušies ar precēm neatbilstoši to funkcionalitātei
 • Ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai
 • Nav ievēroti atgriešanas tiesību izņēmumi, kas ir saistīti ar šo konkrēto produkta veidu
 • Kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Svarīgi!

Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē TrafoNet SIA, iesniedzot atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu elektroniski, sūtot attiecīgo dokumentu uz info@trafonet.lv, vai sūtot ierakstītu vēstuli. Pircējam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā. Ja pircējs atgriež šādu preci, TrafoNet SIA ir tiesības to nepieņemt.

Izvairieties no produkta izpakošanas, ja vēlaties to atgriezt. Produkta izpakošanas rezultatā izmaksātās naudas summas apmērs var samazināties par 25-75%.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu rakstot mums uz e-pastu info@trafonet.lv.

Privātuma politika

Ar mūsu privātuma politiku var iepazīties šeit.

0